W swoim wystąpieniu dr Elżbieta Korzeniowska z Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscy Pracy w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi wyjaśnia czym jest i na czym polega koncepcja promocji zdrowia i promocji zdrowia w miejscu pracy. Opisuje również główne zasady wprowadzania zakładowych programów zarządzania zdrowiem (w kontekście różnych pokoleń pracowników firmy), w tym specyfikę realizacji poszczególnych faz takich programów. Zachęcamy do skorzystania z wykładu.