Zapraszamy do dokonywania zapisu do Sieci Menadżerów Promocji Zdrowia w Pracy.

Umożliwia ona m.in.:
– zdobywanie najnowszej wiedzy eksperckiej z zakresu metodyki realizacji programów promocji zdrowia w pracy,
– wymianę doświadczeń praktycznych pomiędzy osobami wdrażającymi działania prozdrowotne w zakładach pracy,
– popularyzowanie własnych dokonań w zakresie zarządzania promocją zdrowia pracujących,
– zdobywanie przez zainteresowane osoby certyfikatów potwierdzających nabyte kompetencje,
– integrację menadżerów promocji zdrowia w pracy w celu rozpoznawania i artykułowania potrzeb środowiska.

Szczegółowe informacje oraz deklaracja dla kandydatów znajduje się na stronie: