Jest nam niezmiernie miło poinformować, że powołana przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Kapituła Konkursów Innowacyjnych, której przewodniczyła Konsul Wielkiej Brytanii, doceniła wkład Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy w edukację dorosłych w obszarze zdrowia i przyznała tytuł „Ambasadora Innowacyjnych Idei i Praktyk Pedagogicznych”.

Wyróżnienie to zostanie wręczone na uroczystości XXXIII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji, która odbędzie się 14 czerwca 2019 r. w Pałacu Poznańskiego w Łodzi.