Zachęcamy do obejrzenia i wysłuchania wykładu dra hab. Jacka Pyżalskiego „Wykorzystanie TIK w promocji zdrowia zróżnicowanych pokoleń zakładów pracy – szanse i zagrożenia”.

W swoim wykładzie dr hab. Jacek Pyżalski, prof UAM porusza m.in. treści dotyczące możliwości zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w promocji zdrowia w miejscu pracy i omawia wybrane wyniki badania „Nowe media w promocji zdrowia”(IMP 7.1/2012). Podejmuje temat nierówności cyfrowych oraz wskazuje błędy i czynniki sprzyjające realizowaniu działań promujących zdrowie z wykorzystaniem TIK.