Współpraca z Polskim Towarzystwem Higienistów Przemysłowych

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Dyrektor Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi – prof. dr. hab. Jolanta Walusiak-Skorupa i Prezes Polskiego Towarzystwa Higienistów Przemysłowych – prof. dr. hab. Joanna Jurewicz podpisały porozumienie o współpracy w ramach projektu „Edukacja w zakresie zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników oraz opracowanie i upowszechnienie instrumentów promujących zdrowie i zachowania prozdrowotne w środowisku pracy” (Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025, finansowany przez Ministra Zdrowia). Wspólne działania mają na celu wspieranie firm i organizacji w zarządzaniu oraz ochronie zdrowia personelu.

Porozumienie zostało podpisane 13 grudnia 2021 roku, natomiast uroczyste spotkanie w ramach, którego odbyło się wręczenie dokumentu i doprecyzowanie zasad współpracy, odbyło się 26 stycznia 2022 roku, w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi (IMP). Celem współpracy jest wykorzystanie wiedzy oraz doświadczenia obu Stron na rzecz wsparcia oraz ochrony zdrowia pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb oraz oczekiwań starzejącej się kadry. Założenie to będzie realizowane poprzez wieloletnią współpracę z zakresu działalności naukowej i edukacyjnej, mającej na celu upowszechnienie wiedzy oraz dobrych praktyk z zakresu realizacji strategii ochrony i promocji zdrowia w zakładach pracy.

Współpraca będzie dotyczyć m.in. realizowanych przez obie strony w 2022 roku konferencji oraz webinarów. Podczas spotkania omówiono warunki udziału w wydarzeniach oraz został nakreślony plan działania na ten rok. Więcej informacji na temat współpracy oraz prowadzonych działań będzie można znaleźć na stronie projektu www.pracanazdrowie.pl, a także na stronach partnerów – www.imp.lodz.pl oraz www.pthp.imp.lodz.pl.

Współpraca z Polskim Towarzystwem Higienistów Przemysłowych
Przekazanie porozumienia o współpracy między Instytutem Medycyny Pracy a Polskim Towarzystwem Higienistów Przemysłowych. Od lewej: prof. Jolanta Walusiak-Skorupa, prof. Kinga Polańska, prof. Joanna Jurewicz. Fot. Anna Maćkowiak