Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami multimedialnymi ekspertów Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi oraz zaproszonych gości, które zostały zaprezentowane w dniach 1 – 2 grudnia 2022 r., podczas webinaru „Zdrowie i starzenie się w organizacji – wyzwania XXI wieku”.

 

Dzień 1

 

Jak wspierać pracownika w utrzymaniu aktywności zawodowej mimo upływu czasu i pogarszania się zdrowia?

prof. dr hab. Jolanta Walusiak-Skorupa, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

 

Praca na zdrowie – zarządzanie zdrowiem zróżnicowanego wiekowo personelu firm

prof. dr hab. Kinga Polańska, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

Warsztaty:

 

Współpraca pracodawcy i służby medycyny pracy w utrzymaniu aktywności zawodowej pracowników

prof. dr hab. Jolanta Walusiak-Skorupa, prof. dr hab. Marta Wiszniewska
Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

 

Jak rozpoznać potrzeby zdrowotne pracowników? Kwestionariusze do samooceny zdrowia i zachowań zdrowotnych personelu

dr Krzysztof Puchalski, dr Eliza Goszczyńska
Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

 

Kompetencje przyszłości – budowanie kapitału ludzkiego firmy

mgr Marzena Grochowska, mgr Ewa Olszak-Dyk, Mgr Ewa Załupska
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

 

Czynniki warunkujące satysfakcję z pracy

dr hab. Tomasz Kawka prof. Uczelni (WSAiB w Gdyni, Uniwersytet Gdański), dr Agata Borowska-Pietrzak
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański

 


Dzień 2

Warsztaty:

 

Wspieranie dobrostanu, zdrowia i aktywności zawodowej pracowników – ergonomia stanowisk pracy, pozazawodowa aktywność fizyczna

prof. dr hab. Kinga Polańska, dr Magdalena Janc
Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

 

Wspieranie dobrostanu, zdrowia i aktywności zawodowej pracowników – prawidłowe nawyki żywieniowe, zaprzestanie palenia papierosów i nadmiernego spożycia alkoholu

dr Krzysztof Puchalski, dr Eliza Goszczyńska
Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

 

Wspieranie dobrostanu, zdrowia i aktywności zawodowej pracowników – zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie, pozytywna atmosfera w pracy, regeneracja po pracy

mgr Sylwia Rutowicz, mgr Edyta Klimczak
Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

 

Zarządzanie zespołem zróżnicowanym pokoleniowo – wyzwanie organizacji XXI wieku

mgr Marzena Grochowska, mgr Ewa Olszak-Dyk, mgr Ewa Załupska
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni