Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami multimedialnymi ekspertów Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi oraz zaproszonych gości, które zostały zaprezentowane w dniach 12 – 13 października 2023 r. , podczas webinaru skierowanego do pracodawców i profesjonalistów zajmujących się zarządzaniem zdrowiem pracowników pt. „JAK WSPIERAĆ ZDROWIE PRACOWNIKÓW I OSIĄGAĆ SUKCES ORGANIZACYJNY”.

Dzień 1

MODEL WSPARCIA PRACOWNIKÓW W UTRZYMANIU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

prof. dr hab. n. med. Jolanta Walusiak-Skorupa, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

 

PROJEKT “PRACA NA ZDROWIE”

prof. dr hab. Kinga Polańska, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

Warsztaty:

 

DOBRE PRAKTYKI W OPIECE PROFILAKTYCZNEJ NAD PRACOWNIKIEM – PERSPEKTYWA PRACODAWCY 

prof. dr hab. Jolanta Walusiak-Skorupa, prof. dr hab. Marta Wiszniewska, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

 

KULTURA ZDROWIA W ORGANIZACJI – NA CZYM POLEGA I JAK JĄ OCENIAĆ?

dr Eliza Goszczyńska, dr Krzysztof Puchalski, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

 

JAK UNIKAĆ 10 NEGATYWNYCH PRAKTYK ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM,KTÓRE MOGĄ WPŁYWAĆ NA ZDROWIE I POZIOM STRESU PRACOWNIKÓW

mgr Marzena Grochowska, mgr Ewa Olszak- Dyk, mgr Ewa Załupska, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

 

WPŁYW ZAGROŻEŃ PSYCHOSPOŁECZNYCH NA ZDROWIE PSYCHICZNE PRACOWNIKÓW

mgr Edyta Klimczak, mgr Kaja Staszewska, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi


Dzień 2

Warsztaty:

 

PRACA ZDALNA – ASPEKTY PRAWNE I ZDROWOTNE

prof. dr hab. Kinga Polańska, dr Magdalena Janc, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

 

JAK PROWADZIĆ SKUTECZNĄ EDUKACJĘ ZDROWOTNĄ PERSONELU W ZAKŁADZIE PRACY?

dr Eliza Goszczyńska, dr Krzysztof Puchalski, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

 

KLIMATYZACJA POMIESZCZEŃ – WYTCHNIENIE PRACOWNIKÓW CZY KONIECZNOŚĆ PRACODAWCY

dr Anna Kozajda, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

 

HOMO SAPIENS W CYBERSTRESIE. JAK PROMOWAĆ HIGIENĘ CYFROWĄ W ORGANIZACJI, PONIEWAŻ LUDZIE TO COŚ WIĘCEJ NIŻ ZASOBY

mgr Marzena Grochowska, mgr Ewa Olszak- Dyk, mgr Ewa Załupska, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni