Video

Tu znajdziecie Państwo materiały filmowe związane z realizowanym Projektem.

Na początek, zachęcamy do obejrzenia skrótu z konferencji „Doskonalenie programów zarządzania zdrowiem różnych generacji personelu firmy”, która odbyła się się 13 grudnia 2018r. w Łodzi. Organizatorem merytorycznym wydarzenia było Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy działające w Instytucie Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi.

 

Zapraszamy również do obejrzenia filmu dotyczącego zarządzania zdrowiem w firmie w kontekście starzenia się personelu. W materiale zostały omówione następujące kwestie:

– dane dotyczące problemu starzenia się personelu zakładów pracy w Polsce,
– działania służące podtrzymywaniu i wydłużaniu zdolności do pracy,
– najczęstsze błędy w realizacji działań prozdrowotnych w firmach i sposoby ich przezwyciężania,
– korzyści dla firmy wynikające z realizacji strategii/programu zarządzania zdrowiem starzejącego się personelu.

Zachęcamy też do obejrzenia krótkiego materiału zapowiadającego film pt. „Dobre praktyki. Rozpoznanie potrzeb dla promocji zdrowia w firmie”.

Warto odwiedzić nasz kanał Praca na zdrowie w serwisie YouTube. Znajdziecie tam Państwo zarówno zwiastun jak i cały film „Dobre praktyki. Rozpoznanie potrzeb dla promocji zdrowia w firmie” – prezentujący dobre praktyki firm promujących z sukcesami zdrowie swojego personelu, w oparciu o diagnozę jego możliwości i potrzeb zdrowotnych.

Znajdziecie tam Państwo m.in. wystąpienie dra Krzysztofa Puchalskiego: „Koncepcja promocji zdrowia w pracy w kontekście zarządzania zdrowiem, energią i wiekiem personelu”. Wykład zawiera m.in. treści dotyczące podstawowych założeń promocji zdrowia w pracy (w kontekście zróżnicowanych pokoleń pracowników), uwarunkowań zdrowia w firmie i zróżnicowanych obszarów działań w tym zakresie.

Zachęcamy  również do obejrzenia innych filmów z konferencji pt. „Zarządzanie zdrowiem różnych pokoleń pracowników firmy”, która odbyła się w 2017 roku:

„Starzenie się populacji w wieku aktywności zawodowej w Polsce jako problem społeczny i wyzwanie dla konkurencyjności firm” (dr hab. Piotr Szukalski, prof. UŁ): 

„Praktyka zarządzania wiekiem i zarządzania międzygeneracyjnego” (dr hab. Katarzyna Wojtaszczyk, prof. UŁ): 

 

„Stan zdrowia, problemy i potrzeby zdrowotne pracowników w kontekście struktury wieku i starzenia się” (mgr Eliza Goszczyńska, IMP w Łodzi):

„Stary człowiek i może. Słów kilka o psychologii dojrzałego człowieka” (mgr Justyna Kliombka – Jarzyna, HRP Polska): 

„Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w promocji zdrowia zróżnicowanych pokoleń zakładów pracy – szanse i zagrożenia” (dr. hab. Jacek Pyżalski, prof. UAM, IMP w Łodzi):

„Nieobligatoryjna aktywność zakładów pracy w Polsce na rzecz zdrowia personelu – stan i kierunki przemian” (dr Krzysztof Puchalski, IMP w Łodzi).

„Firmy, pracodawcy i menedżerowie wobec problemu starzenia się personelu – wyniki badań” (dr Elżbieta Korzeniowska, IMP w Łodzi).

 

„Zasady wdrażania w firmach programów promocji zdrowia zróżnicowanych pokoleń personelu” (dr Elżbieta Korzeniowska, IMP w Łodzi).

„Korzyści dla firmy wynikające z promocji zdrowia zróżnicowanych pokoleń personelu zakładów pracy” (mgr Eliza Goszczyńska, IMP w Łodzi).

„Motywowanie do uczestnictwa w programie i prozdrowotnych zmian w stylu życia” (dr Elżbieta Korzeniowska i dr Krzysztof Puchalski, IMP w Łodzi).

„Metody i narzędzia diagnozy potrzeb i oczekiwań personelu dotyczących promocji zdrowia w pracy” cz.1 (dr Krzysztof Puchalski, IMP w Łodzi).

„Metody i narzędzia diagnozy potrzeb i oczekiwań personelu dotyczących promocji zdrowia w pracy” cz.2 (dr Krzysztof Puchalski, IMP w Łodzi). 

„Metody i narzędzia diagnozy potrzeb i oczekiwań personelu dotyczących promocji zdrowia w pracy” cz.3  (dr Krzysztof Puchalski, IMP w Łodzi). 

 

„Zdrowie na bank” – program Banku Zachodniego WBK dla pracowników w każdym wieku (Katarzyna Lew-Kucharska i Grzegorz Słowik Bank Zachodni WBK S.A.).

 

Prezentacja programu prozdrowotnego realizowanego w Volkswagen Poznań Sp. z o.o.” (Magdalena Mielcarek, Volkswagen Poznań Sp. z o.o.).

 

 

Działania skierowane na utrzymanie i poprawę zdrowia pracowników w różnym wieku – EmiTel sp. z o.o.” (Mariusz Matycz, EmiTel sp. z o.o.).

Tutaj znajdziecie Państwo również filmy powstałe po konferencji z 13.12. 2018 roku: „Doskonalenie programów zarządzania zdrowiem różnych generacji personelu firmy”. Organizatorem merytorycznym wydarzenia było Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy działające w Instytucie Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi.

Dbałość o zdrowie pracowników Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego – fragmenty wystąpienia (Janusz Moos Dyrektor ŁCDNiKP, Dorota Jakuszewska, Konsultant)
 

 
 
Typowe błędy w ewaluacji programów promocji zdrowia w firmach – fragmenty wystąpienia (Eliza Goszczyńska, Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi)
 

 
Więcej filmów z konferencji z 2018r. znajdziecie Państwo tutaj.