Usługi medyczne oferowane przez firmy swoim pracownikom mogą mieć różne formy. W świetle wyników reprezentatywnego badania 1000 średnich i dużych zakładów pracy w Polsce badania dwukrotnie częściej mamy do czynienia z dofinansowaniem stałego dostępu do prywatnych usług medycznych w formie abonamentów (52%) niż z zapewnieniem pracownikom dostępu do przychodni medycznej w firmie (27%).

Dane pochodzą z Raportu .

Raport opracowany został przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, w ramach umowy z Ministerstwem Zdrowia na realizację zadania publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 („Edukacja pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujących w zakresie tworzenia i realizacji w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników” (umowa nr 6/5/4/NPZ/FRPH/2018/312/370).