Kolejnym materiałem filmowym, do obejrzenia którego Państwa zachęcamy, jest fragment wystąpienia konferencyjnego Elizy Goszczyńskiej z Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi (Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy). Dowiemy się z niego o rodzajach błędów, z którymi na podstawie badań, najczęściej można się spotkać w działaniach ewaluacyjnych dotyczących programów promocji zdrowia w firmach.

*Film został przygotowany w ramach projektu pt. „Edukacja pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujących w zakresie tworzenia i realizacji w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników”. Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.