Oferta szczepień profilaktycznych i zabiegi fizykoterapeutyczne/rehabilitacyjne realizowane na terenie firmy to kolejne z nieobligatoryjnych aktywności w obszarze promocji zdrowia personelu, o które pytaliśmy w reprezentatywnym badaniu 1000 średnich i dużych zakładów pracy w Polsce. Ta pierwsza aktywność była realizowana przez 27% firm, z kolei druga przez 14% (w okresie dwóch lat poprzedzających badanie).

Dane pochodzą z Raportu .

Raport opracowany został przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, w ramach umowy z Ministerstwem Zdrowia na realizację zadania publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 („Edukacja pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujących w zakresie tworzenia i realizacji w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników” (umowa nr 6/5/4/NPZ/FRPH/2018/312/370).