8 września zespół projektu Praca na Zdrowie miał przyjemność uczestniczyć w IV Ogólnopolskim Forum Służby BHP „Służba BHP 4.0”, zorganizowanym przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP. Tego dnia można było nas spotkać na stoisku informacyjno-konsultacyjnym Instytutu Medycyny Prac w Łodzi, gdzie jak zawsze wszystkie zainteresowane osoby miały okazję dowiedzieć się więcej na temat projektu, realizowanych oraz planowanych działań, zapoznać się z naszymi publikacjami, a także wziąć udział w bezpłatnych konsultacjach. Działanie zostało zrealizowane w ramach współpracy pomiędzy Instytutem a Stowarzyszeniem.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które nas odwiedziły tego dania za ciekawe rozmowy, spostrzeżenia, wymianę informacji oraz doświadczeń. Przypominamy również, że materiały informacyjno-edukacyjne, które były dostępne na naszym stoisku konsultacyjnym, można również znaleźć na stronie projektu w dziale „Bank wiedzy”.

Porozumienie pomiędzy Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi a Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służby BHP, które zostało podpisane 8 września 2022 r., zakłada wieloletnią współpracę z zakresu działalności edukacyjno-promocyjnej w celu wsparcia zdrowia pracowników, zgodnie z założeniami projektu realizowanego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, finansowanego przez Ministra Zdrowia, pn. „Edukacja w zakresie zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników oraz opracowanie i upowszechnienie instrumentów promujących zdrowie i zachowania prozdrowotne w środowisku pracy”.