Stoisko informacyjno-konsultacyjne

W dniach 14 – 16 września mieliśmy przyjemność uczestniczyć w XXII Sympozjum nt. „Higiena pracy – aktualne problemy”, organizowanym przez Polskie Towarzystwo Higienistów Przemysłowych. Podczas wydarzenia można było odwiedzić nasze stoisko informacyjno-konsultacyjne, gdzie uczestnicy sympozjum mieli okazję dowiedzieć się więcej na temat aktualnej edycji projektu, zapoznać się z naszymi publikacjami, a także wziąć udział w bezpłatnych konsultacjach na miejscu lub umówić się na spotkanie. Działanie zostało zrealizowane w ramach porozumienia pomiędzy Instytutem a Towarzystwem.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które nas odwiedziły tego dania za ciekawe rozmowy, spostrzeżenia, wymianę informacji oraz doświadczeń. Przypominamy również, że materiały informacyjno-edukacyjne, które były dostępne na naszym stoisku konsultacyjnym, można również znaleźć na stronie projektu w dziale „Bank wiedzy”.

Porozumienie pomiędzy Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi a Polskim Towarzystwem Higienistów Przemysłowych zakłada wieloletnią współpracę z zakresu działalności edukacyjno-promocyjnej w celu wsparcia zdrowia pracowników, zgodnie z założeniami projektu realizowanego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, finansowanego przez Ministra Zdrowia, pn. „Edukacja w zakresie zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników oraz opracowanie i upowszechnienie instrumentów promujących zdrowie i zachowania prozdrowotne w środowisku pracy”. Więcej informacji na temat porozumienia można znaleźć w artykule „Współpraca z Polskim Towarzystwem Higienistów Przemysłowych”. Zapraszamy również do śledzenia „Aktualności”, gdzie na bieżąco będziemy informować o kolejnych działaniach w ramach współpracy.