Na naszej stronie można m.in. zapoznać się z wykładem: „Stary człowiek i może. Słów kilka o psychologii dojrzałego człowieka” (mgr Justyna Kliombka – Jarzyna), który zawiera treści dotyczące m.in. sytuacji na rynku pracy w kontekście wyzwań demograficznych, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. pokolenia Baby Boomers. Zachęcamy do obejrzenia.