Przypominamy wszystkim, którym bliska jest idea promocji zdrowia w zakładach pracy i realizują działania w tym obszarze (zwłaszcza pracodawców i kadry zarządzającej firm, specjalistów HR, EB, CSR, BHP, SMP, PR) o zaproszeniu do uczestnictwa w Sieci Menadżerów Promocji Zdrowia w Pracy.

Sieć jest platformą wspierającą profesjonalny rozwój osób zarządzających promocją zdrowia, która umożliwia zwłaszcza:
– zdobywanie najnowszej wiedzy eksperckiej z zakresu metodyki realizacji programów promocji zdrowia w pracy,
– wymianę doświadczeń praktycznych pomiędzy osobami wdrażającymi działania prozdrowotne w zakładach pracy,
– popularyzowanie własnych dokonań w zakresie zarządzania promocją zdrowia pracujących,
– zdobywanie przez zainteresowane osoby certyfikatów potwierdzających nabyte kompetencje,
– integrację menadżerów promocji zdrowia w pracy w celu rozpoznawania i artykułowania potrzeb środowiska.

Szczegółowe informacje na temat Sieci oraz deklaracja uczestnictwa znajdują się na stronach:

Przyznawanie Certyfikatów
Certyfikaty menadżerów