Ruszyły zapisy na seminarium pt. Konstruowanie ankiet na potrzeby promocji zdrowia w firmie, które odbędzie się w formie online 3 grudnia (czwartek), między godziną 11.00 a 12.30. Aby zapisać się na wydarzenie wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny, który jest dostępny na stronie pracanazdrowie-online.pl 

Do udziału w spotkaniu zapraszamy pracodawców, menedżerów firm, specjalistów HR, CSR, BHP, EB i ochrony zdrowia pracujących, osoby zajmujące się promocją zdrowia i wellbeingiem w firmach, a także osoby ubiegające się o Certyfikat Menedżera Promocji Zdrowia w Pracy. Jak zawsze udział w wydarzeniu jest bezpłatny. 

O seminarium

Dla zapewnienia dobrej jakości działań prozdrowotnych w firmach, zwłaszcza w sytuacji niepewności, istotne są procesy szybkiego komunikowania się z personelem. Ważnym i użytecznym narzędziem komunikacyjnym są ankiety. By dobrze spełniały one swoje funkcje powinny być dobrze przygotowane i przeprowadzone – co nie jest powszechną praktyką.

Podczas webinarium podzielimy się opartymi o wieloletnie doświadczenia informacjami na temat:

  • jak przygotować i przeprowadzić ankietę, by zyskać coś więcej, niż odpowiedzi na zadane pytania
  • jak tworzyć ankietę, by nie zniechęcić respondentów do jej wypełnienia
  • jak przy tworzeniu pytań i interpretacji wyników poradzić sobie z niespójnościami w myśleniu pracowników o sprawach zdrowia
  • jak unikać typowych błędów przy konstruowaniu pytań i kwestionariuszy ankiet

Prowadzący:

dr Elżbieta Korzeniowska i dr Krzysztof Puchalski
socjologowie zdrowia
laureaci nagrody Światowej Organizacji Zdrowia
za wybitny wkład w badania dotyczące promocji zdrowia