Rejestracja

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z p. Sebastianem Kryścińskim e-mail: sebastian.kryscinski@phin.pl
tel.: +48 784 976 446
 
W sprawach merytorycznych zapraszamy do kontaktu z Krajowym Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy
 
 
tel.: +48 42 631 46 86
 
tel./fax: +48 42 631 46 85