Rejestracja na konferencję

*Klauzula informacyjna:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z RODO przez PHIN Consulting Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Częstochowska 63, 93-121 Łódź, w celu przeprowadzenia rekrutacji oraz organizacji konferencji „Doskonalenie programów zarządzania zdrowiem różnych generacji personelu firmy”.

czytaj więcej

Oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz, iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
W celu usunięcia danych osobowych prosimy o kontakt do Inspektora danych osobowych ds. RODO firmy PHIN Consulting Sp. z o.o. Waldemara Zamojskiego waldemar.zamojski@phin.pl.

Rejestrując się na konferencję „Doskonalenie programów zarządzania zdrowiem różnych generacji personelu firmy” jako uczestnik zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 poz. 922), oświadczam że dobrowolnie przekazuję swoje dane i wyrażam zgodę na ich umieszczenie i przetwarzanie w informatycznej bazie firmy PHIN Consulting Sp. z o. o., która to będzie administratorem moich danych osobowych i będzie mogła przetwarzać dane w celach rekrutacyjnych wiązanych z organizacją konferencji „Doskonalenie programów zarządzania zdrowiem różnych generacji personelu firmy”. Wiem o prawie wglądu do moich danych i ich poprawiania, a także o prawie sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest firma PHIN Consulting Sp. z o.o., osobą odpowiedzialna za kontakt jest Sebastian Kryściński Sebastian.kryscinski@phin.pl

“Wypełnienie i wysłanie formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych”

 

 

 

O zarejestrowaniu zostaniecie Państwo poinformowani drogą e-mailową.

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z p. Sebastianem Kryścińskim e-mail: sebastian.kryscinski@phin.pl

tel.: +48 784 976 446
 
 
W sprawach merytorycznych zapraszamy do kontaktu z Krajowym Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy
 
 
tel.: +48 42 631 46 86
 
tel./fax: +48 42 631 46 85