Czy wiesz, że:

  • powyższa grafika przedstawia tylko najpopularniejsze tematy konsultacji dotyczących szeroko rozumianego zarządzania zdrowiem pracowników, które udzielamy zainteresowanym zakładom pracy (w praktyce zakres dyskutowanych zagadnień jest znacznie szerszy)?
  • nasze wsparcie adresujemy do wszystkich przedstawicieli zakładów pracy odpowiedzialnych za zarządzanie zdrowiem w organizacjach niezależnie od zajmowanego stanowiska (w praktyce najczęściej zgłaszają się do nas pracodawcy, menadżerowie, specjaliści HR, PR, EB, CSR, BHP)?
  • konsultacje są otwarte dla wszystkich zainteresowanych zakładów pracy (tj. niezależnie od wielkości, formy działalności, branży, posiadania doświadczeń w realizacji działań wellbeingowych dla pracowników)?
  • w Instytucie Medycyny Pracy dysponujemy szerokim gronem ekspertów z różnych dziedzin, którzy są do dyspozycji zakładów pracy w ramach Centrum Konsultacyjnego (są wśród nas m.in. doradcy w zakresie rozwoju procesów promocji zdrowia w firmach, psychologowie zdrowia i pracy, ergonomiści, fizjologowie pracy, epidemiolodzy, specjaliści ds. bezpieczeństwa biologicznego i chemicznego, lekarze medycyny pracy)?
  • nie limitujemy liczby konsultacji udzielanych jednemu zakładowi pracy (w praktyce część organizacji bierze udział w serii spotkań z naszymi ekspertami, w trakcie których na bieżąco omawiamy postępy, sukcesy i wzywania związane z procesem zarządzania zdrowiem ich personelu)?
  • nasi eksperci tylko w ramach działalności Centrum Konsultacyjnego w latach 2021-2023 udzielili około 180 konsultacji?
  • nasze wsparcie w ramach Centrum Konsultacyjnego jest bezpłatne dla zainteresowanych zakładów pracy (środki na ten cel pochodzą z Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2021-2025)?

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług w ramach Centrum Konsultacyjnego. Szczegółowe informacje o zakresie tematycznym udzielnego wsparcia, formie konsultacji i sposobach zapisu na nie znajdziecie w zakładce „CENTRUM KONSULTACYJNE„.