Zapraszamy do zapoznania się z uaktualnionym programem konferencji pt.„Doskonalenie programów zarządzania zdrowiem różnych generacji personelu firmy”, która odbędzie się 13 grudnia br. w Łodzi. Konferencja jest realizowana w ramach projektu pt. „Edukacja pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujących w zakresie tworzenia i realizacji w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników” finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.


Program konferencji

i formularz rejestracyjny.