Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją multimedialną prof. Kingi Polańskiej z Zakładu Środowiskowych i Zawodowych Zagrożeń Zdrowia IMP, która została zaprezentowana podczas konferencji „Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników w czasach pandemii” (Łódź, 8 czerwca). 

Kliknij w slajd tytułowy, żeby przejść do prezentacji.

Konferencja „Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników w czasach pandemii” była kolejnym wydarzeniem realizowanym w ramach współpracy Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi ze Stowarzyszeniem Pracowników Służb Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Łodzi. Porozumienie zakłada wieloletnią współpracę z zakresu działalności edukacyjno-promocyjnej w celu wsparcia zdrowia pracowników, zgodnie z założeniami projektu realizowanego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, finansowanego przez Ministra Zdrowia, pn. „Edukacja w zakresie zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników oraz opracowanie i upowszechnienie instrumentów promujących zdrowie i zachowania prozdrowotne w środowisku pracy”. Więcej informacji na temat porozumienia można znaleźć w artykule „Współpraca ze Stowarzyszeniem Pracowników Służb Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Łodzi”. Zapraszamy również do śledzenia „Aktualności”, gdzie na bieżąco będziemy informować o kolejnych działaniach w ramach współpracy.