Osteoporoza - jak dbać o zdrowie kości?

Według prognoz demograficznych w 2050 roku w Polsce ponad 52% dorosłych Polaków będzie po 50 roku życia. Wzrastający średni wiek pracowników stanowi duże wyzwanie dla pracodawców oraz służby zdrowia aby zachować pracowników w dobrej kondycji zdrowotnej jak najdłużej, gdyż przekłada się to na efektywność ich pracy. Jedną z chorób przewlekłych związanych z wiekiem, która generuje długotrwałe zwolnienia jest osteoporoza, której wynikiem są złamania kości wywołane zmianami osteoporotycznymi. Według ekspertów zapobieganie i leczenie osteoporozy powinno stać się priorytetem w opiece medycznej starzejących się społeczeństw.

Osteoporoza to choroba szkieletu, która charakteryzuje się zmniejszeniem wytrzymałości kości na drobne urazy. Dotyczy co piątej kobiety po 50 r.ż. na świecie – w Polsce nawet co trzeciej! Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) 2,1 mln osób cierpi na osteoporozę, w tym 1,7 mln to właśnie kobiety.

Osteoporoza powstaje w wyniku braku równowagi pomiędzy resorpcją kości, czyli wchłanianiem przez organizm składników mineralnych z kości, a procesem ich odbudowy. Nadmierna resorpcja kości prowadzi do zmniejszenia ich masy i gęstości mineralnej, a także przyczynia się do zaburzeń ich struktury i jakości, zwiększając ryzyko złamań, tzw. złamań osteoporotycznych. W wyniku zmian w strukturze kości spowodowanej już rozwiniętym procesem chorobowym dochodzi do złamań, którym ulegają najczęściej biodra, kręgi kręgosłupa oraz nadgarstki.

Złamania osteoporotyczne są główną przyczyną niepełnosprawności u osób w podeszłym wieku. Powodują przewlekły ból i z czasem zanik mięśni, unieruchamiając chorego w łóżku, co prowadzi często do powstania trudno gojących się odleżyn. U pacjentów po złamaniach osteoporotycznych obserwuje się częste zakażenia, zapalenia płuc, a także zakrzepicę i w jej wyniku niebezpieczną dla życia zatorowość płucną. Osteoporoza jest zatem groźną chorobą – to jednak nie znaczy, że jesteśmy wobec niej bezbronni. Odpowiednia profilaktyka potrafi zminimalizować jej następstwa.

Miejsce pracy stanowi potencjał do realizacji działań wspierających zdrowie pracownika, w tym działań w zakresie zmniejszania ryzyka i następstw wystąpienia osteoporozy. W związku z tym specjaliści z Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera oddają na Państwa ręce broszurę informacyjną na temat przeciwdziałania osteoporozie i czynników ryzyka powstania tej choroby. W opracowanym przez nas materiale znajdą Państwo opis czym jest osteoporoza, jakie czynniki ryzyka są z nią związane a także informacje jakie podjąć działania profilaktyczne oraz jak dbać o zdrowe kości w codziennym życiu. Zapraszamy do lektury.

Dodatkowo zachęcamy do skorzystania z wiedzy naszych specjalistów i zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnych konsultacjach, realizowanych w ramach Centrum Konsultacyjnego, w zakresie przeciwdziałania zachorowaniu na osteoporozę.