Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy jest czołowym w Polsce ośrodkiem badawczo – wdrożeniowym, zajmującym się upowszechnianiem koncepcji promocji zdrowia w sferze pracy, badaniem uwarunkowań przebiegu i efektów tego procesu oraz konsultowaniem i wdrażaniem zakładowych programów prozdrowotnych. Nasi eksperci są autorami cenionych poradników dla pracodawców oraz narzędzi do ewaluacji programów promocji zdrowia w firmach. Praca Krajowego Centrum została doceniona przez szereg krajowych i międzynarodowych organizacji. Wyrazem uznania dla naszych zasług są liczne nagrody i wyróżnienia.