Zespół

Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy funkcjonuje od 1 grudnia 1996 r. w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. dra hab. med. J. Nofera w Łodzi. Nasz zespół ma interdyscyplinarny charakter – są wśród nas socjologowie, pedagodzy, specjalista w zakresie zdrowia publicznego oraz specjalista do spraw marketingu społecznego.