W 2009 roku dorobek naukowy Krajowego Centrum w zakresie promocji zdrowia pracujących, został doceniony przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Nasz zespół otrzymał nagrodę za wybitny wkład w badania w dziedzinie promocji zdrowia, wręczoną na 62 sesji Światowego Zgromadzenia Zdrowia, która odbyła się 21 maja 2009 r. w Pałacu Narodów w Genewie. Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy jest jedyną w Polsce instytucją, której przyznano tę nagrodę i znajduje się w gronie jedenastu laureatów z całego świata.