W 2014 roku dr Elżbieta Korzeniowska – kierownik Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy – została wyróżniona Nagrodą im. Haliny Krahelskiej, która jest przyznawana za osiągnięcia w zakresie ochrony pracy i ochrony zdrowia w środowisku pracy przez Głównego Inspektora Pracy.

Uroczysta gala odbyła się 25 listopada 2014 roku na Zamku Królewskim w Warszawie, w ramach XXI edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. W gali wzięli udział przedstawiciele prezydenta, parlamentu, rządu, instytucji nadzorujących i kontrolujących warunki pracy, środowisk naukowych, stowarzyszeń działających w ochronie pracy, związków zawodowych oraz organizacji pracodawców.

Szczegółowa relacja z tego wydarzenia znajduje się .

Wywiad z Elżbietą Korzeniowską: