W 2001 roku, wyrazem uznania wkładu Centrum w rozwój koncepcji promocji zdrowia w miejscu pracy w Polsce, zostaliśmy przyjęci do Europejskiej Sieci Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy (ENWHP). Jednocześnie staliśmy się wyłącznym reprezentantem ENWHP w naszym kraju jako tzw. Narodowe Biuro Kontaktowe. Projekty realizowane w ramach Sieci finansowane były ze środków Komisji Europejskiej.