O nas

Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy funkcjonuje od 1996 r. w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. dra hab. med. J. Nofera w Łodzi, który jest placówką naukowo-badawczą zajmującą się problematyką zdrowia publicznego, zdrowia środowiskowego oraz szeroko rozumianą medycyną pracy.

Centrum jest czołowym w kraju ośrodkiem badawczo-wdrożeniowym zajmującym się m.in.:

  • upowszechnianiem koncepcji promocji zdrowia w sferze pracy,
  • badaniem uwarunkowań przebiegu i efektów tego procesu oraz
  • konsultowaniem i wdrażaniem zakładowych programów prozdrowotnych.

W jakich obszarach działamy?

W naszej działalności zajmujemy się promocją zdrowia w miejscu pracy. Udzielamy pracodawcom i kadrom menadżerskim konsultacji oraz wspieramy ich we wdrażaniu odpowiednio dobranych, zaplanowanych działań prozdrowotnych. Przekonujemy pracodawców, że nakłady związane ze zdrowiem personelu są inwestycją w przyszłość firmy. Ponadto podejmujemy działania zmierzające do ograniczania ryzyka związanego ze współczesnymi zagrożeniami dla zdrowia i wyzwaniami cywilizacyjnymi (np. używanie substancji psychoaktywnych, uzależnienia behawioralne, cyberbullying, nierówności społeczne).

Do kogo kierujemy nasze działania?

Nasze działania adresujemy do różnych środowisk pracy (m.in. firm zarówno o profilu usługowym jak i przemysłowym, szkół, zakładów karnych) i różnych odbiorców (m.in. pracodawców, kadry zarządzającej, służb medycyny pracy, służb BHP, pracowników).

Kim są nasi eksperci?

Nasz zespół ma interdyscyplinarny charakter – są wśród nas socjologowie, pedagodzy oraz specjalista w zakresie zdrowia publicznego.

Na zdjęciu od lewej: mgr Eliza Goszczyńska, mgr Marta Janiszewska-Desperak, dr hab. Piotr Plichta, dr Elżbieta Korzeniowska – kierownik Projektu i Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, dr hab. Jacek Pyżalski, prof UAM, mgr Kamila Knol-Michałowska, dr Krzysztof Puchalski i mgr Alicja Petrykowska (fot. J. Klonowicz).

Posiadamy bogate doświadczenie w realizacji i koordynacji projektów finansowanych przez różne podmioty i instytucje, zarówno krajowe, jak i zagraniczne (np. przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Światową Organizację Zdrowia, Komisję Europejską, Komitet Badań Naukowych, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz zrealizowane w ramach Strategicznych Programów Rządowych). Więcej informacji o naszym Zespole i jego działalności można znaleźć tutaj.

Wyróżnienia i nagrody

 W 2001 roku, wyrazem uznania wkładu Centrum w rozwój koncepcji promocji zdrowia w miejscu pracy w Polsce, zostaliśmy przyjęci do Europejskiej Sieci Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy (ENWHP). Jednocześnie staliśmy się wyłącznym reprezentantem ENWHP w naszym kraju jako tzw. Narodowe Biuro Kontaktowe. Projekty realizowane w ramach Sieci finansowane były ze środków Komisji Europejskiej.

Dorobek naukowy Centrum w zakresie promocji zdrowia pracujących został doceniony przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

Nasz zespół otrzymał nagrodę za wybitny wkład w badania w dziedzinie promocji zdrowia, wręczoną na 62 sesji Światowego Zgromadzenia Zdrowia, która odbyła się 21 maja 2009 r. w Pałacu Narodów w Genewie.

W 2014 roku Elżbieta Korzeniowska – kierownik Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy – została wyróżniona Nagrodą im. Haliny Krahelskiej, która jest przyznawana za osiągnięcia w zakresie ochrony pracy i ochrony zdrowia w środowisku pracy przez Głównego Inspektora Pracy.