Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy funkcjonuje od 1 grudnia 1996 r. w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. dra hab. med. J. Nofera w Łodzi. Jesteśmy czołowym w kraju ośrodkiem badawczo – wdrożeniowym, zajmującym się upowszechnianiem koncepcji promocji zdrowia w sferze pracy, badaniem uwarunkowań przebiegu i efektów tego procesu oraz konsultowaniem i wdrażaniem zakładowych programów prozdrowotnych.

Tworzymy interdyscyplinarny zespół, w którego skład wchodzą socjologowie, pedagodzy, specjalista zdrowia publicznego oraz specjalista do spraw marketingu społecznego. Braliśmy udział (jako uczestnicy i koordynatorzy) w ponad 20 projektach międzynarodowych finansowanych m.in. przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Światową Organizację Zdrowia, Komitet Badań Naukowych, Komisję Europejską, Szwajcarsko-Polski Program Współpracy oraz w projektach wykonywanych w ramach Strategicznych Programów Rządowych. Nasi eksperci są autorami cenionych poradników dla pracodawców oraz narzędzi do ewaluacji programów promocji zdrowia w firmach.

Od 2001 roku jesteśmy członkiem Europejskiej Sieci Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy (ENWHP – European Network for Workplace Health Promotion) i jesteśmy wyłącznym reprezentantem ENWHP w naszym kraju jako tzw. Narodowe Biuro Kontaktowe (NCO).