Wszyscy obserwujemy zmiany, jakie zachodzą w niemalże każdej sferze życia na całym świecie, a które rzutują też na środowisko pracy i zamieszkania. Pragnąc odpowiedzieć na Państwa oczekiwania i potrzeby, przygotowaliśmy opracowanie zatytułowane „Nowe czynniki szkodliwe i zagrożenia dla zdrowia w pracy i w życiu codziennym. Jak zapobiegać ich działaniu?” pod red. A. Kozajdy. Niniejsza broszura, opracowana w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, finansowanego przez Ministra Zdrowia stanowi kompendium wiedzy dla pracowników o wybranych czynnikach szkodliwych i zagrożeniach dla zdrowia ludzi. Wyboru czynników dokonaliśmy biorąc pod uwagę zwiększoną w ostatnich latach częstość ich występowania, tak w pracy, jak i w życiu codziennym. Na tej podstawie w publikacji zostały szczegółowo omówione:

– związki zaburzające funkcjonowanie ludzkiego układu hormonalnego;

– wirusy;

– pole elektromagnetyczne;

– klimatyzacja powietrza w pomieszczeniach;

– stres i

– otyłość.

Każde z powyższych zagadnień zostało opisane w oddzielnym rozdziale przez ekspertów z danej dziedziny nauki. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby w poszczególnych rozdziałach znaleźli Państwo zbiór istotnych informacji o każdym z czynników lub zagrożeń, które pozwolą rozwiać wątpliwości, kto, gdzie i kiedy jest narażony na ich szkodliwe dla zdrowia działanie oraz wyjaśnić, jak temu zapobiegać i chronić swoje zdrowie. Przygotowując opracowanie naszym absolutnym priorytetem było zebranie jak najbardziej aktualnej i rzetelnej wiedzy naukowej, ale podjęliśmy również wyzwanie przedstawienia jej w sposób ciekawy dla czytelnika. Czy udało nam się tego dokonać, mogą ocenić Państwo sami, broszura jest dostępna poniżej po kliknięciu w grafikę.

Zapraszamy do lektury!