>>> Zobacz pełną wersję newslettera  <<<


Jak pozostać aktywnym zawodowo mimo upływu czasu i pogarszania się zdrowia?

 

Szanowni Państwo,

z wielką przyjemnością oddajemy w Państwa ręce nowy materiał edukacyjny dla pracowników „Zachowania prozdrowotne związane ze stylem życia w kontekście ekspozycji zawodowej – Jak pozostać aktywnym zawodowo mimo upływu czasu i pogarszania się zdrowia? Dlaczego warto pracować jak najdłużej?”

>>>  ZOBACZ BROSZURĘ  <<<

Opracowanie pomoże zrozumieć, jak istotne jest – zarówno w aspekcie zdrowotnym, ekonomicznym, jak i społecz­nym – kontynuowanie aktywności zawodowej jak najdłużej. Dostarczy także wiedzy na temat zmian zachodzących wraz z wiekiem w organizmie człowieka, co pozwoli pracownikom poznać przyczyny malejącej zdolności do pracy. Ułatwi również wspólne – wraz z pracodawcą – planowa­nie obowiązków zawodowych tak, aby wykorzystać doświadczenie i poten­cjał starszych pracowników, uwzględniając ich ograniczenia. Eksperci w przygotowanym opracowaniu wskazują także następujące obszary, które warto wspierać, aby skutecznie i długofalowo utrzymywać zdrowie i aktywność zawodową:

  • dobre zdrowie psychiczne,
  • sprzyjająca zdrowiu atmosfera w miejscu pracy,
  • równowaga pomiędzy życiem zawodowym a osobistym,
  • zbilansowana dieta i prawidłowe nawyki żywieniowe,
  • aktywność fizyczna,
  • ograniczenie konsumpcji substancji psychoaktywnych (w tym palenie papierosów i nadmierne spożycie alkoholu),
  • ergonomia i organizacja pracy.

 

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi w ramach Centrum Konsultacyjnego oferuje również bezpłatne wsparcie wielodyscyplinarnego zespołu ekspertów, w tym m.in. służby medycyny pracy, zdrowia publicznego, promocji zdrowia w miejscu pracy, specjalistów ds. fizjologii pracy i ergonomii, bezpieczeństwa chemicznego i biologicznego oraz wsparcia zdrowia psychicznego – zapraszamy do konsultacji:

www.pracanazdrowie.pl/konsultacje

pracanazdrowie@imp.lodz.pl

Projekt jest realizowany w ramach Celu Operacyjnego 5: Wyzwania Demograficzne, Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, finansowanego przez Ministra Zdrowia, Zadanie 10: pn. „Edukacja w zakresie zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników oraz opracowanie i upowszechnienie instrumentów promujących zdrowie i zachowania prozdrowotne w środowisku pracy”.