>>>  Zobacz pełną wersję newslettera  <<<


Webinar dla profesjonalistów medycyny pracy (29-30 listopada 2022 r.)

 

Zapraszamy profesjonalistów służby medycyny pracy do udziału w bezpłatnym webinarium nt. rozwiązań w zakresie wsparcia pracownika i pracodawcy w jak najdłuższej aktywności zawodowej, które odbędzie się w dniach 29-30 listopada 2022 r.

>>> ZAREJESTRUJ SIĘ NA WYDARZENIE  <<< 

Webinarium będzie miało formę prezentacji, dyskusji panelowej oraz warsztatów prowadzonych przez ekspertów Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi.

W czasie webinarium omówione zostaną zagadnienia wspierające opiekę profilaktyczną nad pracownikami; związanych z wiekiem zmian w organizmie człowieka, które mają wpływ na zdolność do pracy; dostosowania stanowisk pracy do potrzeb i możliwości pracowników, w tym osób starszych; roli służby medycyny pracy we wsparciu pracownika i pracodawcy w jak najdłuższej aktywności zawodowej, w zakresie przepisów prawnych, wykrywania wczesnych zmian w stanie zdrowia związanych z pracą lub starzeniem się organizmu, profilaktyki i prewencji chorób cywilizacyjnych (układu oddechowego, krążenia, mięśniowo-szkieletowego, zaburzeń hormonalnych i przemiany materii). Szczegółowe informacje na temat wydarzenia oraz program webinarium można znaleźć na stronie projektu www.pracanazdrowie.pl

Uczestnicy po ukończonym webinarium otrzymają imienny certyfikat uczestnictwa (11 punktów edukacyjnych*).

*Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.