>>>   Zobacz pełną wersję newslettera  <<<


Webinarium „Zdrowie i starzenie się w organizacji – wyzwania XXI wieku” (1-2 grudnia 2022r.)

 

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi we współpracy z Pracodawcami RP zaprasza pracodawców i profesjonalistów zajmujących się zarządzaniem zdrowiem pracowników do udziału w bezpłatnym webinarium nt. możliwych do wdrożenia w firmie rozwiązań wspierających zdrowie i aktywność zawodową pracowników. Webinarium odbędzie się w dniach 1 – 2 grudnia 2022 r.

>>>  ZAREJESTRUJ SIĘ NA WYDARZENIE <<< 

W czasie webinarium będzie można dowiedzieć się, które obszary i w jaki sposób należy wspierać, aby budować kapitał i kul­turę zdrowia pracowników. Webinarium będzie obejmowało prezentacje, dyskusje panelowe oraz warsztaty prowadzone przez ekspertów promocji zdrowia w miejscu pracy, zarządzania kapitałem ludzkim, psychologii zdrowia i pracy, fizjologii pracy i ergonomii, zdrowia publicznego oraz medycyny pracy.

Podczas wydarzenia omówione zostaną m.in. czynniki warunkujące satysfakcję z pracy, narzędzia do oceny potrzeb zdrowotnych pracowników, metody zarządzania zdrowiem zróżnicowanych wiekowo zespołów, działania w zakresie wsparcia dobrostanu, zdrowia i aktywności zawodowej pracowników, roli służby medycyny pracy we wsparciu pracownika i pracodawcy w jak najdłuższej aktywności zawodowej pracowników.

Uczestnicy po ukończonym webinarium otrzymają imienny certyfikat uczestnictwa. Szczegółowe informacje na temat wydarzenia oraz program webinarium można znaleźć na stronie projektu: www.pracanazdrowie.pl

 

Zespół projektu Praca na Zdrowie