>>>Pobierz pełną wersję newslettera<<<

Zdrowie jest najważniejszą determinantą zdolności do pracy – choć zmniejsza się ona wraz z wiekiem, to w znacznie większym stopniu jest efektem problemów zdrowotnych pracowników, niż fizjologicznego starzenia się organizmu. Dlatego pracodawcy, kadra zarządzająca i profesjonaliści ochrony zdrowia powinni wspierać zdrowie pracujących przez cały okres ich aktywności zawodowej. Pozwoli to zatrzymać na rynku pracy wartościowych pracowników bez względu na ich wiek, a także zapobiec poważnym skutkom społeczno-ekonomicznym*.

Jak pokazują badania, najlepszymi metodami podtrzymania i przedłużenia zdolności do pracy są przedsięwzięcia nakierowane na wspieranie zdrowia przez tworzenie, wzmacnianie i ułatwianie pracownikom aktywności prozdrowotnych w kontekście stylu życia i przyjaznego zdrowiu środowiska pracy oraz zapewnienie im właściwej opieki profilaktycznej.

Odpowiedzią na ten stan rzeczy ze strony Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi jest projekt „Edukacja w zakresie zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników oraz opracowanie i upowszechnienie instrumentów promujących zdrowie i zachowania prozdrowotne w środowisku pracy”, obejmujący wieloaspektowe działania mające na celu wspieranie firm i organizacji w zarządzaniu zdrowiem personelu, ze szczególnym uwzględnieniem starzejących się pracowników. W ramach projektu zostało uruchomione m.in. Centrum Konsultacyjne, które umożliwia udział w bezpłatnych konsultacjach, wspierających zdrowie i aktywność zawodową pracowników, udzielanych przez multidyscyplinarny zespół ekspertów IMP.

Z konsultacji mogą skorzystać wszystkie firmy zlokalizowane w Polsce, niezależnie od wielkości, formy własności i profilu działalności oraz zaawansowania realizowanych działań prozdrowotnych dla pracowników. Udział w konsultacjach jest nielimitowany oraz bezpłatny. Zapraszamy do kontaktu pracodawców, menadżerów, specjalistów HR, PR, EB, CSR, BHP oraz lekarzy i pielęgniarki służby medycyny pracy.

www.pracanazdrowie.pl/konsultacje

pracanazdrowie@imp.lodz.pl

Szczegółowe informacje na tematdziałalności Centrum Konsultacyjnego oraz zagadnienia wzmacniania i podtrzymywania zdolności do pracy wszystkich pokoleń pracowników można znaleźć w naszej nowej broszurze informacyjnej, która jest już dostępna na stronie projektu. Publikacja jak zawsze jest bezpłatna oraz w formie elektronicznej. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do lektury, a także do udostępniania linku innym zainteresowanym osobom. 

>>>ZOBACZ I POBIERZ BROSZURĘ<<<

Nasze działania są realizowane w ramach projektu „Edukacja w zakresie zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników oraz opracowanie i upowszechnienie instrumentów promujących zdrowie i zachowania prozdrowotne w środowisku pracy”, realizowanego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, finansowanego przez Ministra Zdrowia.

 

Zespół projektu Praca na Zdrowie

 

*projekt realizowany w ramach zadania Celu Operacyjnego 5 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, finansowanego przez Ministra Zdrowia, Wyzwania demograficzne pn. „Edukacja w zakresie zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników oraz opracowanie i upowszechnienie instrumentów promujących zdrowie i zachowania prozdrowotne w środowisku pracy”.