Narzędzia

W tym miejscu można zapoznać się z narzędziami przydatnymi w firmach w kontekście realizacji działań służących aktywnemu starzeniu się pracowników, w tym na rzecz ich zdrowia (np. listy kontrolne, kwestionariusze oceny potrzeb czy ewaluacji podjętych działań).