Nagrody i wyróżnienia

W 2001 roku, wyrazem uznania wkładu Centrum w rozwój koncepcji promocji zdrowia w miejscu pracy w Polsce, zostaliśmy przyjęci do Europejskiej Sieci Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy (ENWHP). Jednocześnie staliśmy się wyłącznym reprezentantem ENWHP w naszym kraju jako tzw. Narodowe Biuro Kontaktowe. Projekty realizowane w ramach Sieci finansowane były ze środków Komisji Europejskiej.

W 2009 roku, dorobek naukowy Centrum w zakresie promocji zdrowia pracujących, został doceniony przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Nasz zespół otrzymał nagrodę za wybitny wkład w badania w dziedzinie promocji zdrowia, wręczoną na 62 sesji Światowego Zgromadzenia Zdrowia, która odbyła się 21 maja 2009 r. w Pałacu Narodów w Genewie.

 

W 2014 roku dr Elżbieta Korzeniowska – kierownik Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy – została wyróżniona Nagrodą im. Haliny Krahelskiej, która jest przyznawana za osiągnięcia w zakresie ochrony pracy i ochrony zdrowia w środowisku pracy przez Głównego Inspektora Pracy.

W 2019 roku Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy otrzymało tytuł i certyfikat „Ambasadora Innowacyjnych Idei i Praktyk Pedagogicznych”, który jest przyznawany przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Nagroda została wręczona 14 czerwca 2019r. w czasie XXXIII PODSUMOWANIA RUCHU INNOWACYJNEGO W EDUKACJI organizowanego w Pałacu Poznańskiego w Łodzi. Kapitule Konkursów Innowacyjnych przewodniczy Konsul Wielkiej Brytanii.