Materiały filmowe

Tu znajdują się filmy z wykładami prelegentów z konferencji pt. „Zarządzanie zdrowiem różnych pokoleń pracowników firmy”, która miała miejsce w Łodzi, w dniach 11-12.12.2017 r.

dr Krzysztof Puchalski: „Koncepcja promocji zdrowia w pracy w kontekście zarządzania zdrowiem, energią i wiekiem personelu”.

 

dr hab. Piotr Szukalski, prof. UŁ: „Starzenie się populacji w wieku aktywności zawodowej w Polsce jako problem społeczny i wyzwanie dla konkurencyjności firm”.

dr hab. Katarzyna Wojtaszczyk, prof. UŁ: „Praktyka zarządzania wiekiem i zarządzania międzygeneracyjnego”.

mgr Eliza Goszczyńska (IMP w Łodzi): „Stan zdrowia, problemy i potrzeby zdrowotne pracowników w kontekście struktury wieku i starzenia się”.

mgr Justyna Kliombka – Jarzyna (HRP Polska): „Stary człowiek i może. Słów kilka o psychologii dojrzałego człowieka”.

dr hab. Jacek Pyżalski, prof. UAM (IMP w Łodzi): „Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych promocji zdrowia zróżnicowanych pokoleń zakładów pracy – szanse i zagrożenia”.

dr Krzysztof Puchalski (IMP w Łodzi): „Nieobligatoryjna aktywność zakładów pracy w Polsce na rzecz zdrowia personelu – stan i kierunki przemian”.

dr Elżbieta Korzeniowska (IMP w Łodzi): „Firmy, pracodawcy i menedżerowie wobec problemu starzenia się personelu – wyniki badań”.

 

dr Elżbieta Korzeniowska (IMP w Łodzi): „Zasady wdrażania w firmach programów promocji zdrowia zróżnicowanych pokoleń personelu”.

Eliza Goszczyńska (IMP w Łodzi): „Korzyści dla firmy wynikające z promocji zdrowia zróżnicowanych pokoleń personelu zakładów pracy”.

dr Elżbieta Korzeniowska i dr Krzysztof Puchalski (IMP w Łodzi): „Motywowanie do uczestnictwa w programie i prozdrowotnych zmian w stylu życia”.

dr Krzysztof Puchalski (IMP w Łodzi): „Metody i narzędzia diagnozy potrzeb i oczekiwań personelu dotyczących promocji zdrowia w pracy” (cz.1).

dr Krzysztof Puchalski (IMP w Łodzi): „Metody i narzędzia diagnozy potrzeb i oczekiwań personelu dotyczących promocji zdrowia w pracy” (cz.2).

dr Krzysztof Puchalski (IMP w Łodzi): „Metody i narzędzia diagnozy potrzeb i oczekiwań personelu dotyczących promocji zdrowia w pracy” (cz.3).

Gorąco zachęcamy do obejrzenia prezentacji przedstawicieli firm:

Katarzyna Lew-Kucharska i Grzegorz Słowik (Bank Zachodni WBK S.A.): „Zdrowie na bank” – program Banku Zachodniego WBK dla pracowników w każdym wieku.

 

 

Magdalena Mielcarek (Volkswagen Poznań Sp. z o.o.): “Prezentacja programu prozdrowotnego realizowanego w Volkswagen Poznań
Sp. z o.o.”

Mariusz Matycz (EmiTel sp. z o.o.): Działania skierowane na utrzymanie i poprawę zdrowia pracowników w różnym wieku – EmiTel sp. z o.o.