• 11.12.2020 – konferencja online pt. „Co młodszych i starszych pracowników firm różni w sprawach zdrowia?”
  • 05.12.2019 – seminarium „Deficyt energii i poczucie zmęczenia pracowników. Jak diagnozować i rozwiązywać problem w firmie?”
  • 26.11.2019 – konwersatorium „Jak informować o działaniach prozdrowotnych firmy?”
  • 07.11.2019 – konwersatorium „Jak radzić sobie z niespójnościami w myśleniu pracowników na temat dbania o zdrowie?”
  • 16.10.2019 – konferencja „Wyzwania dla prozdrowotnej aktywności firm w kontekście zmian demograficznych”
  • 27.06.2019 – konferencja „Jak zarządzać aktywnością fizyczną i zdrowym odżywianiem w firmach? Wnioski praktyczne z ogólnopolskiego badania pracowników?”
  • 13.12.2018 – konferencja „Doskonalenie programów zarządzania zdrowiem różnych generacji personelu firmy”
  • 30.08.2018 – konwersatorium „Czy promocja zdrowia w firmie zawsze przynosi korzyści”
  • 11 – 12.12.2017 – konferencja „Zarządzanie zdrowiem różnych pokoleń pracowników firmy”
  • 29.11.2017 – konferencja „Zarządzanie zdrowiem w firmach: aktywność fizyczna i zdrowe odżywianie się”