• 01 – 02.12.2022 – webinar „Zdrowie i starzenie się w organizacji – wyzwania XXI wieku”
 • 17.12.2020 – konferencja „Czy jest jeszcze miejsce na aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie w firmach?”
 • 13.12.2020 – seminarium „Konstruowanie ankiet na potrzeby promocji zdrowia”
 • 11.12.2020 – konferencja „Co młodszych i starszych pracowników firm różni w sprawach zdrowia?”
 • 24.11.2020 – konwersatorium „Firmy o swoich działaniach promujących zdrowe odżywianie i aktywność fizyczną personelu w dobie Covid-19”
 • 19.11.2020 – konwersatorium „Aktywność fizyczna i zdrowe odżywianie – przemiany w ofertach usług dla firm w dobie Covid-19”
 • 11.12.2020 – konferencja online pt. „Co młodszych i starszych pracowników firm różni w sprawach zdrowia?”
 • 05.12.2019 – seminarium „Deficyt energii i poczucie zmęczenia pracowników. Jak diagnozować i rozwiązywać problem w firmie?”
 • 26.11.2019 – konwersatorium „Jak informować o działaniach prozdrowotnych firmy?”
 • 07.11.2019 – konwersatorium „Jak radzić sobie z niespójnościami w myśleniu pracowników na temat dbania o zdrowie?”
 • 16.10.2019 – konferencja „Wyzwania dla prozdrowotnej aktywności firm w kontekście zmian demograficznych”
 • 27.06.2019 – konferencja „Jak zarządzać aktywnością fizyczną i zdrowym odżywianiem w firmach? Wnioski praktyczne z ogólnopolskiego badania pracowników?”
 • 13.12.2018 – konferencja „Doskonalenie programów zarządzania zdrowiem różnych generacji personelu firmy”
 • 30.08.2018 – konwersatorium „Czy promocja zdrowia w firmie zawsze przynosi korzyści”
 • 11 – 12.12.2017 – konferencja „Zarządzanie zdrowiem różnych pokoleń pracowników firmy”
 • 29.11.2017 – konferencja „Zarządzanie zdrowiem w firmach: aktywność fizyczna i zdrowe odżywianie się”