Z wielką przyjemnością informujemy, że zostały przyznane dwa pierwsze brązowe Certyfikaty Menadżera Promocji Zdrowia w Pracy. Ich laureatkami są Panie: Magdalena Mielcarek z firmy Volkswagen Poznań Sp. z o.o. oraz Anna Pęczek-Wiatr z firmy Cemex Polska Sp. z o.o. Laureatkom składamy serdecznie gratulacje i życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej!

Kolejne wnioski o certyfikat są już w trakcie rozpatrywania i niebawem znane będą nazwiska kolejnych laureatów tego wyróżnienia.

Certyfikat jest dokumentem potwierdzającym posiadanie kompetencji z zakresu zarządzania programami promocji zdrowia w pracy. Przyznawany jest przez Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.