Kwestionariusz subiektywnej oceny zdrowia pracowników – bezpłatny dostęp do narzędzia

Zapraszamy do zapoznania się z kwestionariuszem subiektywnej oceny zdrowia pracowników, który udostępniamy do Państwa użytku bezpłatnie. Jest to ankieta, która może zostać wykorzystana przez osoby zajmujące się zarządzaniem zdrowiem pracowników, aby lepiej zrozumieć sytuację zdrowotną personelu firmy. Narzędzie dotyczy subiektywnej oceny stanu zdrowia – jest to pierwszy kwestionariusz z serii pięciu, które będziemy sukcesywnie tworzyć oraz udostępniać w następnych latach. Pozostałe narzędzia będą poruszać kolejne aspekty sytuacji zdrowotnej pracowników – oceny zachowań i postaw personelu wobec zdrowia, diagnozy kultury organizacyjnej związanej ze zdrowiem, ewaluacji jakości wdrożenia programu promocji zdrowia oraz efektów wdrożenia działań prozdrowotnych.

W przypadku pojawienia się pytań odnośnie kwestionariusza, zapraszamy do kontaktu mailowego pracanazdrowie@imp.lodz.pl lub pod numerem telefonu 42 6314 538 .

Jednocześnie zapraszamy także do kontaktu menadżerów, którzy chcieliby dowiedzieć się jak wykorzystać to narzędzie w szerszym procesie diagnozy sytuacji zdrowotnej pracowników, mają pytania lub wątpliwości dotyczące tego jak przeprowadzić badanie, gromadzić i opracować dane oraz jak sformułować wnioski z pozyskanych danych (przygotować raport i sformułować trafne rekomendacje).

Kwestionariusz subiektywnej oceny zdrowia pracowników
Kliknij w okładkę, żeby otworzyć i pobrać kwestionariusz.