Książki

Polecamy książki i broszury, dotyczące różnych aspektów promocji zdrowia, będące efektem prac realizowanych przez zespół Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy.