Korzyści

Dlaczego warto promować zdrowie w miejscu pracy? 

Dzięki działaniom prozdrowotnym firmy zyskują pracowników lepiej i efektywniej wykonujących powierzone im zadania. Ponadto można mówić o następujących korzyściach:

 • poprawa i rozwój jakości personelu,
 • oszczędności kapitałowe,
 • poprawa wewnętrznych relacji społecznych,
 • budowanie dobrego społecznego wizerunku oraz wsparcie działań marketingowych.

 

Budowanie dobrego wizerunku publicznego – zakład promujący zdrowie wysyła sygnały, że jest firmą:

 • której zależy na pracownikach,
 • posiadającą dobry status ekonomiczny,
 • zarządzaną w nowoczesny sposób,
 • mogącą być partnerem w ramach (ponad)lokalnych inicjatyw społecznych.

 

Ponadto zaangażowanie w działania z zakresu promocji zdrowia:

 • popularyzuje nazwę firmy, która się w nie angażuje,
 • zaświadcza o jakości oferowanych przez nią produktów i usług,
 • jest działaniem zgodnym z zyskującą szerokie uznanie filozofią społecznej odpowiedzialności biznesu.

 

Autorami powyższego zestawienia są Elżbieta Korzeniowska oraz Krzysztof Puchalski.