24 lipca mieliśmy przyjemność spotkać się z przedstawicielem firmy PKS Płock. Konstruktywna dyskusja przyczyniła się do lepszego poznania potrzeb tej firmy, a także pozwoliła wypracować dalszy plan działań.