12 września 2023 r. eksperci Instytutu Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi mieli okazję gościć na konferencji pn. „Środowisko pracy przyczyną rozwoju chorób serca”, organizowanej przez Stowarzyszenie Pracowników Służb Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Łodzi. Wydarzenie było częścią kampanii informacyjnej CIOP PIB, na rzecz zapobiegania chorobom układu krążenia wśród pracowników, pt. „Serce do pracy”.

Na konferencji – jako prelegent – swoje wystąpienie zaprezentowała prof. dr hab. n. med. Jolanta Walusiak-Skorupa, Dyrektor Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, pt. „Współpraca pracodawcy ze służbą medycyny pracy w profilaktyce chorób cywilizacyjnych i wsparciu starzejącego się pracownika” oraz prof. dr hab. n. med. Marta Wiszniewska z Kliniki Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego IMP, pt. „Choroby związane z pracą”. W trakcie wydarzenia uczestnicy mieli okazję spotkać nas także na stoisku informacyjno-konsultacyjnym. Odwiedzający mogli dowiedzieć się więcej m.in. na temat obecnej edycji projektu Praca na Zdrowie oraz realizowanych działań, zapoznać się z naszymi publikacjami, a także wziąć udział w bezpłatnych konsultacjach dotyczących zarządzania zdrowiem zróżnicowanego wiekowo personelu firm.

Obecność ekspertów Instytutu Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi na konferencji była możliwa dzięki porozumieniu między Instytutem a Stowarzyszeniem Pracowników Służb Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Łodzi, zawartemu w ramach projektu realizowanego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, finansowanego przez Ministra Zdrowia, pn. „Edukacja w zakresie zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników oraz opracowanie i upowszechnienie instrumentów promujących zdrowie i zachowania prozdrowotne w środowisku pracy”. Podpisany w 2021 r. dokument zakłada wieloletnią współpracę m.in. w obszarze upowszechniania idei promocji zdrowia zróżnicowanych pokoleń pracowników w kontekście wzmacniania i wydłużania ich zdolności do pracy, w tym również w zakresie pozyskiwania odbiorców wypracowanych rozwiązań; zwiększania kompetencji pracodawców i profesjonalistów zajmujących się zdrowiem w miejscu pracy; promocji działań edukacyjnych dla pracowników w zakresie kluczowych zagrożeń zdrowotnych.

Więcej informacji na temat porozumienia można znaleźć w artykule „Współpraca ze Stowarzyszeniem Pracowników Służb Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Łodzi”.