5 czerwca 2024 r. eksperci Instytutu Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi mieli okazję gościć na konferencji „Wiedza w zakresie ochrony dróg oddechowych” organizowanej przez Stowarzyszenie Pracowników Służb Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Łodzi. Wydarzenie było częścią Kampanii informacyjnej CIOP PIB, na rzecz zapobiegania chorobom układu oddechowego wśród pracowników, pt. „Chroń siebie i innych – noś półmaskę”.

Na konferencji jako prelegent, swoją prezentację pn. „Wspieranie dobrostanu, zdrowia i aktywności zawodowej pracowników” zaprezentowała Prof. Kinga Polańska, Kierownik Zakładu Środowiskowych i Zawodowych Zagrożeń Zdrowia, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera.

W trakcie wydarzenia uczestnicy mieli okazję spotkać nas także na stoisku informacyjno-konsultacyjnym. Odwiedzający mogli dowiedzieć się więcej m.in. na temat obecnej edycji projektu Praca na Zdrowie oraz realizowanych działań, zapoznać się z naszymi publikacjami, a także wziąć udział w bezpłatnych konsultacjach dotyczących zarządzania zdrowiem zróżnicowanego wiekowo personelu firm.