Kolejne Brązowe Certyfikaty Menadżera Promocji Zdrowia przyznane!

Miło nam poinformować, że przyznaliśmy kolejne Brązowe Certyfikaty Menadżera Promocji Zdrowia. Do grona laureatów dołączyli: Szymon Baranowski – kierownik ds. zdrowa w Amazon, Kaja Kącka-Zięba – Health Manager w Amazon, Monika Malinowska – Radca w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Ideą certyfikacji jest potwierdzenie posiadania kompetencji z zakresu zarządzania programami promocji zdrowia w pracy. Promocja zdrowia w pracy jest strategią działania, która obejmuje zarówno aktywności wymagane od pracodawcy na mocy prawa, ale przede wszystkim te, które wykraczają poza obligacje do ochrony zdrowia w miejscu pracy. Jej celem jest utrzymanie i wzmacnianie zdrowia personelu tak, by pracownicy zachowywali i rozwijali swoją zdolność do pracy (rzadziej i krócej chorowali, byli sprawni fizycznie i psychicznie, dobrze radzili sobie ze stresem itp.), a dzięki temu firma lepiej osiągała swoje cele. Istotnym wsparciem dla realizacji takiej strategii działania są wysokie umiejętności osób odpowiedzialnych za planowanie, wdrażanie i ocenę efektów tego typu przedsięwzięć w miejscu pracy. Więcej informacji na temat Certyfikatów można znaleźć w zakładce Certyfikat Menadżera Promocji Zdrowia.

Zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, finansowanego przez Ministra Zdrowia.