Zachęcamy do zapoznania się materiałami, z realizowanych wydarzeń (konferencji, seminariów itp.), przygotowanymi przez ekspertów Instytutu Medycyny pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi oraz zaproszonych ekspertów zewnętrznych. Poniżej dostępne są prezentacje z następujących spotkań:

  • Konferencja pt. „Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników w czasach pandemii” (Łódź, 8 czerwca 2022), wydarzenie zrealizowane w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Pracowników Służb Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Łodzi, pod honorowym patronatem Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi**;
  • Konferencja pt. „Wyzwania dla prozdrowotnej aktywności firm w kontekście zmian demograficznych” (Łódź, 16 października 2019 r.)*;
  • Konferencja pt. „Doskonalenie programów zarządzania zdrowiem różnych generacji personelu firmy” (Łódź, 13 grudnia 2018 r.)*;
  • Konferencja pt. „Zarządzanie zdrowiem różnych pokoleń pracowników firmy” (Łódź, 11-12 grudnia 2017 r.)*.

*Zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020, finansowane przez Ministra Zdrowia.
**Zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021 – 2025, finansowane przez Ministra Zdrowia.