Jak sprawdzić, czy benefity prozdrowotne w firmie przynoszą oczekiwane korzyści?

Chociaż ponad 90% średnich i dużych firm w Polsce oferuje swoim pracownikom jakieś prozdrowotne benefity, to mniej niż połowa dostrzega wynikające z nich korzyści. Jeszcze mniej, bo zaledwie ok. 15% pracowników zauważa, że takie działania firm sprzyjają poprawie ich zdrowia. Podczas bezpłatnych konsultacji podpowiadamy, jak oceniać skuteczność prozdrowotnych benefitów, jak wykorzystać wyniki takiej oceny i jak doskonalić wdrożone działania, by przynosiły korzyści odczuwane przez pracowników, dostrzegane przez menedżerów i zarząd.Więcej na ten temat opowiada dr Krzysztof Puchalski z Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. 

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane zagadnieniem diagnozy potrzeb zdrowotnych personelu, a także planowaniem, doskonaleniem działań, oceną przebiegu i efektów programów zarządzania zdrowiem zróżnicowanego wiekowo personelu do udziału w konsultacjach. Aby zapisać się na bezpłatne konsultacje wystarczy wypełnić formularz dostępny w zakładce Centrum Konsultacyjne lub wysłać e-mail na adres: pracanazdrowie@imp.lodz.pl. Następnie, w ciągu 3 dni roboczych od wysłania wiadomości, ekspert IMP podejmie kontakt w celu ustalenia konkretnego terminu konsultacji lub bezpośrednio odpowie na zadane pytania.

Same konsultacje odbywają się zdalnie – w formie rozmowy telefonicznej lub telekonferencji. W zależności od sytuacji epidemicznej, możliwe jest także odbycie bezpośredniego spotkania w siedzibie firmy lub w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi. Informacji organizacyjnych dotyczących konsultacji udzielamy również telefonicznie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 – 15.00, pod numerem telefonu: 42 6314 538.