Jak promocja zdrowia w firmie może pomóc w ograniczaniu negatywnych skutków starzenia się pracowników? Wnioski z systematycznego przeglądu badań naukowych – wystąpienie Elizy Goszczyńskiej