Jak poznać potrzeby zdrowotne pracowników?

Co druga średnia i duża firma w Polsce jeszcze przed pandemią COVID-19 deklarowała, że bada potrzeby zdrowotne swoich pracowników. Jednakże tylko co dwunasty pracownik takich firm potwierdzał te deklaracje, a blisko 60% oczekiwało, że firma zainteresuje się ich potrzebami dotyczącymi zdrowia i zdrowego stylu życia. Dlatego umożliwiamy menedżerom udział w bezpłatnych konsultacjach, podczas których doradzimy m.in. jak przeprowadzić diagnozę oczekiwań i potrzeb zdrowotnych personelu i jak wykorzystać ją w planowaniu strategii wellbeing, komunikacji wewnętrznej, racjonalizowaniu firmowych inwestycji w zdrowie. Więcej na ten temat opowiada dr Krzysztof Puchalski z Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. 

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane zagadnieniem diagnozy potrzeb zdrowotnych personelu, a także planowaniem, doskonaleniem działań, oceną przebiegu i efektów programów zarządzania zdrowiem zróżnicowanego wiekowo personelu do udziału w konsultacjach. Aby zapisać się na bezpłatne konsultacje wystarczy wypełnić formularz dostępny w zakładce Centrum Konsultacyjne lub wysłać e-mail na adres: pracanazdrowie@imp.lodz.pl. Następnie, w ciągu 3 dni roboczych od wysłania wiadomości, ekspert IMP podejmie kontakt w celu ustalenia konkretnego terminu konsultacji lub bezpośrednio odpowie na zadane pytania.

Same konsultacje odbywają się zdalnie – w formie rozmowy telefonicznej lub telekonferencji. W zależności od sytuacji epidemicznej, możliwe jest także odbycie bezpośredniego spotkania w siedzibie firmy lub w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi. Informacji organizacyjnych dotyczących konsultacji udzielamy również telefonicznie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 – 15.00, pod numerem telefonu: 42 6314 538.