Zapraszamy do obejrzenia kolejnego po ŁCDNiKP przykładu działań prozdrowotnych realizowanych w firmach. Pani Anna Malczewska, kierownik Centrum Personalnego SITECH Sp. z o.o. w swoim wystąpieniu konferencyjnym* omawia podejście firmy SITECH Sp. z o.o. (grupa Volkswagen) do zarządzania zdrowiem różnych pokoleń pracowników.

*Konferencja: „Doskonalenie programów zarządzania zdrowiem różnych generacji personelu firmy” (13.12.2018). Organizatorem merytorycznym wydarzenia było Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy działające w Instytucie Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi. Zadanie finansowane ze środków Narodowego programu Zdrowia na lata 2016- 2020.